6. apríla  2020   –  12. apríla 2020

Pondelok       Veľkého týždňa

Utorok           Veľkého týždňa

Streda            Veľkého týždňa

Štvrtok          Zelený štvrtok Pánovej večere

Piatok            Veľký piatok utrpenia a smrti Pána – prísny pôst

Sobota           Veľká sobota

         Nedeľa          Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania  – A

 

Čavoj

     Deň  Hodina  Úmysel svätej omše
     Pondelok  ZBP pre dcéry
     Utorok  ZBP pre celú rodinu
     Streda  ZBP pre rodinu Čičmancovú a Ružovú
     Štvrtok  za ľudí našej farnosti
     Piatok  
     Sobota
     Nedeľa  + manžel Emil a syn Emil

Sv. omše nebudú na verejnosti slúžené – vyhlásenie KBS. Sv. omše slúžim súkromne.  Požehnané Veľkonočné sviatky vám praje a modlí sa váš duchovný otec. Modlime sa k Pánu Bohu, aby sa nad nami zmiloval, zastavil tento vírus vo svete a uzdravil chorých a trpiacich.