15.apríla 2019 – 21 . apríla  2019

Pondelok       féria

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          Zelený štvrtok – Pamiatka Pánovej poslednej večere

Piatok            Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána

Sobota           Biela sobota – slávnosť vzkriesenia Pána

Nedeľa          Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – C

                                                                      

Čavoj                                                    

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Pondelok

8 : 00

 ZBP pre sestru
     Utorok

18 : 00

 + Ján, Jozef a rodičia Jozef a Anna
     Streda

18 : 00

 za duše v očistci a ich vyslobodenie
     Štvrtok

18 : 00

 ďakovná za 40 rokov života
     Piatok

18 : 00

 —————————————
     Sobota

18 : 00

 —————————————
     Nedeľa

9 : 30

 + Milan, Eva, Juraj a Júlia

    

– Tento týždeň je Veľký týždeň, začíname ním sláviť veľkonočné sviatky.

–  Zbierka na kúrenie kostola z minulej nedele bola 180 e, ZBP.

–  Dnes po sv. omši budú mať krížovú cestu prvoprijímacie deti.

–  Nitrianski bohoslovci vám poslali časopis Gorazd, môžete si ho zobrať pri východe    z kostola.

 

– Úplné odpustky –  Zelený štvrtok – Pri verejnej adorácii Najsvätejšej Sviatosti.

–  Veľký piatok –  Za nábožnú účasť na poklone kríža.

–  Biela sobota – Za obnovu krstných sľubov.

– Zelený štvrtok –  je spomienka na poslednú Pánovu večeru, po sv. omši budú obnažené oba oltáre, potom bude prenesená Najsvätejšia Sviatosť do bočného oltára .

– Veľký piatok –  o 10 h. bude krížová cesta. Prísny pôst v celej cirkvi a zdržovania sa mäsitých pokrmov. Po obradoch bude vyložená Sviatosť Oltárna k poklone do 21 h.

– Biela sobota – od rána 9 h. bude vyložená Sviatosť Oltárna k celodennej poklone až do večerných obradov vzkriesenia.   Na  stolíku v zadu bude papier, kde sa môžete zapísať na poklonu pri Božom hrobe v sobotu.  Po obradoch vzkriesenia bude procesia na oslavu víťazného Krista.

– Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania – je to najväčší sviatok našej viery, kedy Ježiš Kristus zvíťazil nad hriechom a smrťou. Po sv. omši bude tradičná veľkonočná ofera, ZBP.

– Počas veľkonočného obdobia sa namiesto Anjel Pána modlíme Raduj sa nebies Kráľovná.

 

Temeš

Zelený štvrtok – 16  :  00   h.

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania –  8 : 00  h.