25 . novembra  2019    –     1. decembra  2019

Pondelok       Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Utorok           féria

Streda            féria

Štvrtok          féria        

Piatok            féria

Sobota           Sv. Ondreja, apoštola, sviatok

 Nedeľa       1. adventná nedeľa – A                                                                                                                                             

Čavoj

     Deň

Hodina

 Úmysel svätej omše
     Streda

18 : 00

 + Vendelín a Albína, rodičia Jozef a Helena
     Piatok

18 : 00

 + Ján, Dušan, Janka a starí rodičia z oboch strán
     Nedeľa

9 : 30

 + Zuzana, Medard, Emília a Viktor

 

Teraz po sv. omši bude modlitba zasvätenia ku Kristovi Kráľovi a eucharistické požehnanie. – Na budúcu nedeľu začíname nový cirkevný rok, pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné sviece a vence. – Ktorí chcete prijať koledníkov Dobrej noviny do svojich príbytkov, môžete sa zapísať vzadu na papier, deti sa môžu prihlásiť u p. Andrejky Halaškovej. –  Na budúci týždeň som odcestovaný, zastupuje ma p. farár zo Zliechova, – č. t. – + 421903574577.

Temeš – nedeľa – 8 : 00