7. januára 2019 – 13. januára 2019

 

Pondelok      féria

Utorok          féria

Streda           féria

Štvrtok         féria

Piatok           féria

Sobota          féria

Nedeľa         Krst Krista Pána

                 

Čavoj

Deň Hodina Úmysel svätej omše
    Pondelok

17  : 00

 ZBP pre mamičku Máriu
    Utorok

17  : 00

 + Jozef, Anastázia a vnučka
    Streda

17 :  00

 za farníkov
   Štvrtok

8  : 00

 za dary Ducha Svätého pre rodinu
   Piatok

17 :  00

 na úmysel kňaza
   Sobota

8  : 00

 + otec Augustín  a syn Augustín
   Nedeľa

9 :  30

 + Vojtech a rodičia z oboch strán

        

 Temeš   piatok – 16 : 00

nedeľa –   8 : 00

– Dnes je zbierka na kvety do kostola, ZPB.

– Novoročná ofera bola 110 e, bohuznámy obetoval na prekrytie schodov do kostola 50 e, ZBP.

– Katolícke noviny budú od nového roku stáť 0, 70 e.

– Na budúcu nedeľu sa končí vianočné obdobie.