Dátum SUMA v € Darca
17.4.2016 20 Darinka Blahová Temeš
1.5.2016 50 Rodina Jána Čičmanca
24.5.2016 50 Pán Ján Cibuľka
5.6.2016 50 Jarka Krištofová s rodinou
10.6.2016 20 Rodina Okajčeková
12.6.2016 30 Rodina Sliepková
16.6.2016 50 Anton Slošiarik a Patrícia Ďurniková
17.6.2016 50 Emil Kolesnáč
19.6.2016 285 JUDr. Katarína Macháčková
21.6.2016 50 Anna Vršková
24.6.2016 50 Krištof Viktor
26.6.2016 50 Milan Čičmanec s rodinou
28.6.2016 20 Peter Myšiak s rodinou
29.6.2016 50 Tomáš Sýkora s rodinou
29.6.2016 50 Rodina Vozárová
1.7.2016 50 Rodina Jána Čičmanca
5.7.2016 52,12 Bohuznáma rodina z Temeša
9.7.2016 50 Bohuznáma rodina z Čavoja
12.7.2016 50 Rodina Jána Krištofa
16.7.2016 50 Rodina Viliama Krištofa
17.7.2016 20 Bohuznáma rodina z Temeša
17.7.2016 18,91 Zbierka na organ TEMEŠ Júl 2016
17.7.2016 165,8 Zbierka na organ ČAVOJ Júl 2016
18.7.2016 400 Ing. Ján Halaška s rodinou
22.7.2016 50 Mgr. Pavol Berka
23.7.2016 50 Stanislav Berka s rodinou
24.7.2016 50 Radoslav Sýkora s rodinou
5.8.2016 100 Tobiáš Kučera
6.8.2016 100 Rodina Cyrila a Márie Belákových
11.8.2016 50 Rodina Nevidzanová, Letanovská a Gašparová
17.8.2016 10 Bohuznáma pani z Čavoja
19.8.2016 50 Emil Halaška
21.8.2016 136,4 Zbierka na organ ČAVOJ august 2016
21.8.2016 14,4 Zbierka na organ TEMEŠ august 2016
30.8.2016 100 OFFROAD KLUB Prievidza  o.z.
30.8.2016 50 Peter Krištof
1.9.2016 10 Bohuznáma pani z Čavoja
5.9.2016 3000 JUDr. Andrej Danko
9.9.2016 50 Rodina Milady Halaškovej a Július Kučera
11.9.2016 50 Zuzana Súderová
12.9.2016 80 Rodina Vladimíra Súdera
18.9.2016 141,6 Zbierka na organ ČAVOJ september 2016
18.9.2016 23,4 Zbierka na organ TEMEŠ september 2016
19.9.2016 70 Rodina Dušana Súdera
19.9.2016 70 Rodina Štefana Pétera
22.9.2016 50 Rodina Pavla Krpelana
24.9.2016 100 Rodina Milana Čičmanca
29.9.2016 50 Rodina Laluhová
SPOLU 6187,63


Všetkým darcom veľké Pán Boh zaplať!