• Domov
  • /
  • Category: Nezaradené

Category: Nezaradené

Farské oznamy – 2. veľkonočná nedeľa

9. apríl 2018 – 15. apríl 2018   Pondelok  ZVESTOVANIE PÁNA – slávnosť Streda         Svätého Stanislava, biskupa a mučeníka – spomienka Sobota       Panny Márie v sobotu Nedeľa      TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA   Čavoj: Pondelok   8.00 +Martin, Magdaléna a ich deti Utorok 18.00 +Štefan, Katarína a rodičia Streda 18.00 Za ZBP pre Pavla Macka a jeho rodinu Štvrtok   8.00 Za farnosť Piatok 18.00 +Anna, Ján a rodičia z oboch strán Sobota   8.00 +Bohuslav Nedeľa   9.30 +Jolana, Pavol,...

In Nezaradené, by 08.04.2018 , 0 komentárov

Posviacka kríža na Pitrovom Laze

V nedeľu 14. augusta 2016, za účasti mnohých farníkov a hostí, bol pánom farárom Mgr. Pavlom Berkom požehnaný kríž na Pitrovom laze. Kríž navrhol a zhotovil Ing. Peter Petráš, na pamiatku rodiny Mikuláša Kučeru a Emílie Kučerovej, ktorí na laze žili, pracovali a vychovávali svojich 8 detí.

In Nezaradené, by 16.08.2016 , 0 komentárov

Prístrešok kaplnky v Temeši

Pri zveľaďovaní našich chrámov sme nezabudli ani na kaplnku Ružencovej Panny Márie v Temeši. Postavili sme prístrešok pred vchod, aby v prípade nepriaznivého počasia veriaci nestáli na daždi a na snehu. Vďaka patrí Pánu Bohu, všetkým dobrodincom, tým ktorí akokoľvek pomohli i Vám ktorí nás sprevádzate svojimi modlitbami.

In Nezaradené, by 03.08.2016 , 0 komentárov

Svätá omša na Obšiari

V sobotu 30.7.2016 sa konala pri kríži na Obšiari svätá omša ku cti svätého Antona Paduánskeho, patróna kaplnky na Obšiari. Slávnostným kazateľom bol vsdp. kaplán z Nitry - Klokočiny Mgr. Michal Šrank. Ďakujem všetkým ktorí pomohli, zvlášť ďakujem pánovi Jankovi Vaškovi. (c) foto Ing. Ján Čičmanec

In Nezaradené, by 26.07.2016 , 0 komentárov

Jasličková pobožnosť Čavoj 2015

 

In Nezaradené, by 26.07.2016 , 0 komentárov